Υπηρεσίες

όλες οι υπηρεσίες μας αναλυτικά

Εμπειρία

Η PCM έχει αναπτύξει και διατηρεί στενούς δεσμούς ουσιαστικής συνεργασίας με κοινωνικούς εταίρους, ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, σημαντικούς φορείς του δημοσίου, ερευνητικά ιδρύματα και Πανεπιστήμια.

Περισσότερα