Έγκριση του έργου Choice

CHOICE (Cooperation for & Harvesting from Open Innovation in Circular Economy): Συνεργασία για την αξιοποίηση της Ανοικτής Καινοτομίας στην Κυκλική Οικονομία

Εγκρίθηκε η υλοποίηση του έργου CHOICE – ΓΓ1CL-0057244 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5076378

Η PCM Σύμβουλοι Μεθόδων & Διαδικασιών ΕΠΕ υλοποιεί ως Φορέας Αρωγός, το έργο CHOICE στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας CHOICE είναι ο μόνος με έδρα την Περιφέρεια Πελοποννήσου και εστιάζει στο θεματικό άξονα Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη και συγκεκριμένα την Κυκλική Οικονομία.

Στο Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας CHOICE συμμετέχουν ως μέλη ήδη 18 επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν επιχειρηματικά σχέδια καινοτομίας στον τομέα της κυκλικής οικονομίας (Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική Αλλαγή) και να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας CHOICE.

Ο ΣΣΚ έχει ως στόχους:

  • Την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε 50 επιχειρήσεις (ανεξαρτήτως της περιφέρειας εγκατάστασης τους) για την διάγνωση των αναγκών καινοτομίας & την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανοιχτής καινοτομίας.
  • Την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για την ανάπτυξη συνεργασιών ανοιχτής καινοτομίας (Open Innovation 2.0)

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 24 μήνες και περιλαμβάνει 9 Πακέτα Εργασίας.

Πληροφορίες: website: www.pcm-consulting.gr, email: , tel: 2752099406 /2106985840