Απολογιστικό Δελτίο Τύπου της Ημερίδας για την Καινοτομία & Κυκλική Οικονομία

Παρουσίασης των Δράσεων του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας Choice για τις επιχειρήσεις Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των δράσεων του  Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας Choice για τις επιχειρήσεις. Την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023, με συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας Καθηγητή Αθανάσιου Κυριαζή, υλοποιήθηκε Ημερίδα Παρουσίασης των Δράσεων του Συνεργατικού Σχηματισμού  Choice στο Κτήμα Σκούρα,  Μαλανδρένι Άργους. Στην Ημερίδα συμμετείχαν 25 επιχειρήσεις εκ των οποίων οι 7 ανήκουν στον Συνεργατικό Σχηματισμό ενώ οι 18 έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να γνωρίσουν τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αυτός αναπτύσσει, καθώς επίσης οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Αργολίδας και Αρκαδίας. Τα θέματα των εισηγήσεων αλλά και της συζήτησης που αναπτύχθηκε αφορούσαν στην ανάπτυξη & αξιοποίηση της Ανοικτής Καινοτομίας στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων, στη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε αλυσίδες προστιθέμενης αξίας, στη μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία, στη πρόσβαση σε διεθνείς καλές πρακτικές αλλά και στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027. Ο Συντονιστής του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας CHOICE κ. Γ. Παπαδημητρίου κατά την έναρξη της εκδήλωσης αναφέρθηκε στους στόχους του έργου, στις δράσεις και δραστηριότητες που αναπτύσσει αλλά και σε θέματα Δικτύωσης & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, και σε δίκτυα μάθησης (Learning Networks). Στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Καινοτομίας κ. Αθανάσιος Κυριαζής στην εναρκτήρια ομιλία αναφέρθηκε στη συμβολή της έρευνας και της καινοτομίας στην οικονομική ανάπτυξη, και σε μία σειρά δράσεων και παρεμβάσεων τις οποίες η Γενική Γραμματεία σχεδίασε και χρηματοδοτεί με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, και την βελτίωση μίας σειράς επιπρόσθετων ειδικών παραμέτρων όπως η μακρο-οικονομική σταθερότητα, το επιχειρηματικό περιβάλλον, η διάρθρωση της οικονομίας, το τεχνολογικό επίπεδο των επιχειρήσεων αλλά και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Αναφέρθηκε δε στην αποτελεσματική λειτουργία των μηχανισμών διάχυσης της καινοτομίας από το εργαστήριο στην παραγωγή αλλά και μεταξύ των επιχειρήσεων το οποίο αποτελεί και βασικό στοιχείο προς αυτή την κατεύθυνση. Ακολούθησαν εισηγήσεις των κ.κ. Γ. Τσεκούρα (Δ/ντη του CENTRIM, (Centre for Change, Entrepreneurship and Innovation Management), University of Brighton) με θέμα «Η συμβολή της Ανοικτής Καινοτομίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων για την οικονομία & τις επιχειρήσεις», του κ. Π. Γραμμέλη (Δ/ντη Ερευνών στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ) με θέμα «Εφαρμογή Καινοτόμων δράσεων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας», του κ. Ν. Τσότσολα (Επικ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και συνιδρυτή της Πλατφόρμας KalaΘos με θέμα «Ιχνηλασιμότητα & Κυκλική Οικονομία», και του κ. Α. Γυπάκη (Προϊσταμένου του Τμήματος Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας) με θέμα «Η Εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Έρευνα και Καινοτομία Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027». Στις 17/3/2023 στα γραφεία του ΣΣΚ CHOICE  στο Ναύπλιο, ακολούθησαν
  • Masterclass για την Ανοικτή Καινοτομία
  • Bootcamp – Συναντήσεις Συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων & ερευνητικών φορέων
Ο Συνεργατικός Σχηματισμός CHOICE, Cooperation for & Harvesting from Open Innovation in Circular Economy: Συνεργασία για την αξιοποίηση της Ανοικτής Καινοτομίας στην Κυκλική Οικονομία με κωδικό ΓΓ1C1-0057244, ΟΠΣ 5076378 είναι μια Δράση Συντονισμού, Δικτύωσης & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με στόχο στην υποστήριξη της καινοτομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας και υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ. Αναπτύσσεται από την εταιρεία συμβούλων επιχειρηματικότητας & καινοτομίας PCM Σύμβουλοι Μεθόδων και Διαδικασιών ΕΠΕ που λειτουργεί ως Φορέας Αρωγός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις δράσεις του, αξιοποιεί διεθνώς καλές πρακτικές στο πεδίο της Ανοικτής Καινοτομίας και εστιάζει στην ανάπτυξη της Κυκλικής Οικονομίας. Πληροφορίες:

PCM Σύμβουλοι Μεθόδων & Διαδικασιών ΕΠΕ

Αθήνα: Λεωφόρος Μεσογείων 15, ΤΚ 11526 Ναύπλιο: Φιλίας 12, Αγία Κυριακή, ΤΚ 21100

Τηλέφωνο: 2106985840 / 2752099406

 

https://www.pcm-consulting.gr/

https://www.choicecluster.gr/