Δελτίο Τύπου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την 27η Ιανουαρίου, η 1η Συνάντηση για το 2023, του Δικτύου Μάθησης (Learning Network) της Συνεργασίας Ανοικτής Καινοτομίας για την Κυκλική Οικονομία.

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός CHOICE, Cooperation for & Harvesting from Open Innovation in Circular Economy: Συνεργασία για την αξιοποίηση της Ανοικτής Καινοτομίας στην Κυκλική Οικονομία με κωδικό ΓΓ1C1-0057244 είναι μια Δράση Συντονισμού, Δικτύωσης & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με στόχο στην υποστήριξη της καινοτομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας και υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ.

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός CHOICE αναπτύσσεται από την εταιρεία συμβούλων επιχειρηματικότητας & καινοτομίας PCM Σύμβουλοι Μεθόδων και Διαδικασιών ΕΠΕ που λειτουργεί ως Φορέας Αρωγός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις δράσεις του, αξιοποιεί διεθνώς καλές πρακτικές στο πεδίο της Ανοικτής Καινοτομίας και εστιάζει στην ανάπτυξη της Κυκλικής Οικονομίας. Και η Συνάντηση του Δικτύου διεκπεραιώθηκε στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο της Συνάντησης του Δικτύου, υλοποιήθηκαν:

 • Συναντήσεις Συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων,
 • Masterclass με αντικείμενο την Ανοικτή Καινοτομία με Facilitator τον κ. Γιώργο Τσεκούρα Διευθυντής του CENTRIM, (Centre for Change, Entrepreneurship and Innovation Management) και ερευνητή του University of Brighton,
 • καθώς και Τεχνικές Συναντήσεις των Θεματικών Ομάδων του Choice Plus.

Το CHOICE plus Συνεργασία Ανοικτής Καινοτομίας για την Κυκλική Οικονομία με κωδικό ΓΓ2CL-0374321 αποτελεί ένα ενιαίο έργο που συν διαμόρφωσαν 11 ανεξάρτητες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας CHOICE. Το CHOICE Plus σκοπεύει να υποστηρίξει την βιομηχανική έρευνα που θα ενισχύσει την ανάπτυξη της Κυκλικής Οικονομίας στην αλυσίδα αξίας του τρόφιμου.

Στην Συνάντηση του Δικτύου συμμετείχαν οι 13 επιχειρήσεις:

 1. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ολοκληρωμένης Αειφορικης Διαχείρισης Αμπέλων Σικυωνιων Πηγασος Αγροδιατροφη Α.Σ.
 2. Ανώνυμη Εταιρία Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών & Μεταφορών Αποβλήτων Α.Ε. (W.A.T.T. A.E.)
 3. Αφοί Τρούπη Ο.Ε. (Κτήμα Φτέρη)
 4. Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε.
 5. Γνώση – Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΓΝΩΣΗ ΙΚΕ)
 6. Clean Energy Ε.Π.Ε.
 7. Eurocert Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποίησης (EUROCERT A.E.)
 8. Intercomm Foods Α.Ε.
 9. Knowledge and Innovation Consultants – Συμβουλευτικη Μονοπροσωπη ΕΠΕ (KiNNO Consulting Ltd)
 10. Κτήμα Κυρ-Γιάννη
 11. Κτηνοτροφική Μαγνησίας Συνεργαζόμενες Εκμεταλλεύσεις Α.Ε. (Family Farm)
 12. Proactive – Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων (Proactive Α.Ε.)
 13. Reciget – Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικης Ωφέλειας (RECIGET)

Site CHOICE: https://www.choicecluster.gr/