Παρουσίαση Δράσεων και Υπηρεσιών του Έργου «Hhub» (Haidari Social Hub)

PCM Σύμβουλοι Μεθόδων & Διαδικασιών ΕΠΕ

Ο Δήμος Χαϊδαρίου και η εταιρεία PCM Σύμβουλοι Μεθόδων και Διαδικασιών ΕΠΕ ανάδοχος του Έργου, πραγματοποιούν ημερίδα ενημέρωσης και παρουσίασης των δράσεων του Έργου: «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, της Κοινωνικής Ένταξης καθώς και Δράσεις Αντιμετώπισης της Φτώχειας και Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των Ειδικών και Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Χαϊδαρίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας» (Τμήματα Α και Β), Δράση 9.3.1 στο Χαϊδάρι στις 03/06/2022 και ώρα 18:00 στο Πνευματικό Κέντρο «Στέγη Πολιτισμού» (Δ/νση: Θεόδωρου Κολοκοτρώνη 36, Χαϊδάρι).

Η ημερίδα στοχεύει στην ενημέρωση των κατοίκων του Χαϊδαρίου με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων δυσκολιών της καθημερινότητας τους.    

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Hhub περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 •  Διάγνωση Αναγκών  σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο
 • Ατομική Συμβουλευτική 
 • Ομαδική Συμβουλευτική
 • Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη γονέων και εκπαιδευτικών, ευαισθητοποίηση και απόκτηση δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία, αυτογνωσία, τη διαχείριση συναισθημάτων και αποδοχή της διαφορετικότητας   
 • Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για ενήλικες και παιδιά
 • Βιωματική Ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) με την αξιοποίηση των εκφραστικών-εικαστικών μέσων με στόχο την κοινωνική μάθηση και ψυχική ανθεκτικότητα
 • Προώθηση της ενεργού γήρανσης, προκλήσεις που συνδέονται με τη γήρανση μετατρέπονται σε ευκαιρίες μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών
 • Υπηρεσίες ανίχνευσης, έγκαιρης διάγνωσης και υποστήριξης ηλικιωμένων και ατόμων με διαταραχές μνήμης
 • Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης για ενήλικες και ηλικιωμένους
 • Υπηρεσία Προσωποποιημένων «ραντεβού» για την κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων με κινητικά ή άλλα προβλήματα και χρονίως πασχόντων
 • Υπηρεσίες Λογοθεραπείας για ενήλικες και άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ)

 Για περισσότερες πληροφορίες:

«Hhub» Πνευματικό Κέντρο «Στέγη Πολιτισμού»  Τηλ: 2109996339

 Δ/νση: Θεόδωρου Κολοκοτρώνη 36, Χαϊδάρι,  ΤΚ 12461